Official Zaytoven - Loverz n Friendz

Zaytoven - Loverz n Friendz

410 0
TITLE DURATION
ACTIONS
Zaytoven - Use to be n love (feat. Tiffany Bleu)
Zaytoven - Use to be n love (feat. Tiffany Bleu)
2:10
Buy
Zaytoven - No more fallin n love (feat. Lil Boosie)
Zaytoven - No more fallin n love (feat. Lil Boosie)
3:53
Buy
Zaytoven - Stuck up (feat. Natasha Mosley)
Zaytoven - Stuck up (feat. Natasha Mosley)
3:29
Buy
Zaytoven - Scene of the crime (feat. Lewis Sky)
Zaytoven - Scene of the crime (feat. Lewis Sky)
2:59
Buy
Zaytoven - BadBad (feat. Keyiara)
Zaytoven - BadBad (feat. Keyiara)
2:21
Buy
Zaytoven - Somebodys Somebody (feat. Elijah Blake)
Zaytoven - Somebodys Somebody (feat. Elijah Blake)
4:17
Buy
Zaytoven - Not available (feat. Tiffany Bleu)
Zaytoven - Not available (feat. Tiffany Bleu)
3:20
Buy
Zaytoven - Man like me (feat. Deitrick Haddon)
Zaytoven - Man like me (feat. Deitrick Haddon)
3:55
Buy
Zaytoven - Choose us (feat. Shanell)
Zaytoven - Choose us (feat. Shanell)
4:15
Buy
Zaytoven - Red light (feat. Sig H.B.)
Zaytoven - Red light (feat. Sig H.B.)
3:03
Buy
Zaytoven - Flood insurance (feat. Lewis Sky)
Zaytoven - Flood insurance (feat. Lewis Sky)
2:58
Buy
Zaytoven - Liked u better (feat. Shanell)
Zaytoven - Liked u better (feat. Shanell)
3:04
Buy
Zaytoven - Kick Back (feat. Elijah Blake)
Zaytoven - Kick Back (feat. Elijah Blake)
3:16
Buy